FODERVÄRDSAVTAL

1. Alla beslut tas gemensamt med ägaren till djuret.

 

2. Fodervärden binder sig inte att ta hand om djuret hela djurets liv, utan kan med en veckas varsel lämna tillbaka djuret och säga upp kontraktet

3. Du som fodervärd:
~Står för egen bur.
~Betalar alla kostnader för djuret så som mat, inredning, bottenströ etc

3.1 Veterinärbesök diskuteras med ägaren, undantag akuta fall. Fodervärden står för eventuella kostnader.

4. Lånar du hane och uppfödaren behöver ha hanen i avel flyttar honan till fodervärden för parning en vecka. Ägaren till honan erhåller med bur om det inte finns tillgängligt hos fodervärden.

5. Lånar du hona och ägaren beslutar ta en kull flyttar honan från fodervärden tills att ungarna blivit minst 5 veckor om inget annat beslutas mellan fodervärden och ägaren.

6. För skada på fodervärden eller tredje man som orsakats av djuret ansvarar inte ägaren.

7. För den händelse djurets skick avsevärt försämras under tid hos fodervärd och detta beror på oaksamhet eller försumlighet från fodervärdens sida skall denne ersätta skador som därigenom uppkommit.

8. Ägaren kan när som helst ta tillbaka djuret om denne ser att djuret på något sätt far illa.

9. Djuret får inte under några omständigheter säljas eller användas till avel utan ägarens vetskap eller samtycke.


KÖPEAVTAL

 KÖPEAVTAL

1.SKÖTSEL

1.1 Djuret ska hållas enligt svensk lag och jordbruksverkets föreskrift i L80 lagen.

1.2 Enligt svensk lag är det djurägarens skyldighet att uppsöka veterinär om djuret mot förmodan skulle bli sjuk eller skada sig.

1.3 Ditt djur är flockdjur och bör därför hållas i sällskap av minst en artfrände. Om djuret visar aggresivetet och det finns risk för allvarliga skador eller dödsfall bör djuret bo ensamt.

1.4 Burströ som rekomenderas till ditt djur är papperspellets eller flis från lövträd. Flis från barrträd och vanligt kattströ, hö eller halm rekomenders inte då detta är hälsovådligt.

1.5 Djuret behöver ha tillgång till en mångsidig kost dygnet runt.

1.6 Regelbunden vistelse uanför buren och mänsklig kontakt är nödvändig för djurets välmående.

2 KÖPARENS SKYLDIGHETER

2.1 Kontakt med uppfödaren är ett måste om djuret inte kan hållas kvar hos köparen. I mån av plats tar säljaren tillbaka djuret utan återbetalning till köparen. Uppfödaren kan annars hjälpa köparen av djuret att hitta ett nytt lämpligt hem.

2.2 Vid eventuell vidare försäljning ska ett nytt köpeavtal skrivas och den befintliga stamtavlan passeras till nästkommande ägare.

2.3 Det är köparens skyldighet att kontinuerligt uppdatera uppfödaren om djurets utveckling. Avvikande beteende och ohälsa måste omedelbart påpekas till uppfödaren då detta kan äventyra kommande kullar.

2.4 Djuret får inte avlivas om det inte handlar om att djuret lider och det inte finns något annat bot. Uppfödaren skall kontaktas!

2.5 Avelsbörbud råder på samtliga djur om inte överenskommelse med uppfödare skett. Men jag är inte helt omöjlig. Fråga så hjälper jag gärna till.

3 KÖPARENS RÄTTIGHETER

3.1 Om det skulle uppstå allergi eller dylikt 5 veckor från datum av köp återbetalas halva köpesummanoch djuret tillfaller och återvänder till uppfödaren om inte annat sägs.

3.2 Om djuret mot förmodan skulle avlida innan den uppnått en ålder av 6 månader har du rätt att få ett nytt djur utan extra kostnad av uppfödaren om du kan bevisa att djuret avlidit pga brist hos uppfödaren.

3.3 Som köpare får du med: Stamtavla till djuret som är reggad i SRS och mat som djuret är van vid.

4 UPPFÖDARENS SKYLDIGHET.

4.1 Uppfödaren är skyldig att alltid finnas till hands vid eventuella frågor, tips och råd.

4.2 Uppfödaren har skyldighet att vara ärlig om bakomliggande sjukdommar och genetiska fel i släktled och sjukdom som uppkommit hos kullsyskon och släktingar.


HUR ALLT BÖRJADE

 HUR ALLT BÖRJADE

För många år sen, vet inte vilket år det var fick jag en råtta av min kusin. Felicia som hon hette var med mig nästan över all. Jag träffade en kille från Göteborg och flyttade till honom. Felicia fick vara kvar hos min pappa. Men så fort jag reste slutade hon att äta... Jag beslutade att avliva henne då hon var närmre 3 år.

Jag har alltid sagt att när jag flyttar hemmifrån så är det råttor jag ska ha som husdjur. När jag flyttade ihop med min sambo Augusti-07 fanns det varken tid eller pengar att skaffa några.

En kväll i Oktober-07 träffade jag en vän när jag slutade jobbet, hon hade "räddat" en liten råttbebis på 3 dagar från att bli orm mat. Den kommer aldrig att överleva utan sin mamma svarade jag då den knappt rörde sig när jag såg den. Dagen efter ville hon att jag skulle följa med henne till Arken och kolla om dom hade några råttor. Det fanns två stycken och dess fick följa med hem.

Det var inte meningen från början att Appa och Affa skulle vara hos mig men på något vis fick dom stanna. "jag ser hur mycket du tycker om dom" sa min sambo när jag frågade om jag fick behålla dom när vännen inte ville ha dom längre

Jag fick för mig att jag ville ha fler så det vart en Axxa och en Ayya. Men lilla Ayya bodde bara med oss i 6 veckor. Hon rosslade redan andra dagen hos mig. Hittade henne död i buren på hennes 12 veckorsdag.

Jag och min vän fick idén att vi skulle ta ett par kullar. tre pojkar inhandlades. Med Lucifer, Beelsebub och Phonix vart det möjligt att genomföra. Vi viste nästan inget om råttor och om avel men det var välla bara att sätta ihop dom så kommer det bebisar. Nu i efterhand är jag väldigt glad över att jag lärde mig hur det bör vara ganska snabbt men tyvärr satte jag ett antal idag oönskade kullar till varlden.


VÄLKOMMEN TILL FAMILJEN SORKLAND

VÄLKOMMEN TILL OSS

Sorkland är en liten uppfödning av tamråttor. Regga alla mina råttor i SRS. Vi går att finna centralt i en håla i Östergötland som heter Finspång.

Här hemma finns idag 14 råttor. Dessa används till avel el endast till sällskap. Främst är dom mina gosegrisar.

Målet är att få fram en bra linje med friska och långlivade råttor med temperament.

Så klart finns det andra uppfödare än jag själv och självklart hjälper jag till att hitta den perfekta råttan för just dig.

Läs gärna vidare eller så är du välkommen åter


MVH Linda "Sorkis" Nilsson och Råttorna SorklandApan & Valle


25/7-11

Blev ju inte riktigt som jag ville me hemsidan så jag har nästan gett upp letandet efter en hemsida som passar mig å som jag klarar av så därför gör jag som många andra å använder mig av en blogg istället å denna blogg ligger ju bara å skräpar... Nu ska jag bara komma på hur jag ska strukturera upp den på bästa sätt så de inte blir jobbit att hitta som många klagade om på zoomin sidan.


RSS 2.0