KÖPEAVTAL

 KÖPEAVTAL

1.SKÖTSEL

1.1 Djuret ska hållas enligt svensk lag och jordbruksverkets föreskrift i L80 lagen.

1.2 Enligt svensk lag är det djurägarens skyldighet att uppsöka veterinär om djuret mot förmodan skulle bli sjuk eller skada sig.

1.3 Ditt djur är flockdjur och bör därför hållas i sällskap av minst en artfrände. Om djuret visar aggresivetet och det finns risk för allvarliga skador eller dödsfall bör djuret bo ensamt.

1.4 Burströ som rekomenderas till ditt djur är papperspellets eller flis från lövträd. Flis från barrträd och vanligt kattströ, hö eller halm rekomenders inte då detta är hälsovådligt.

1.5 Djuret behöver ha tillgång till en mångsidig kost dygnet runt.

1.6 Regelbunden vistelse uanför buren och mänsklig kontakt är nödvändig för djurets välmående.

2 KÖPARENS SKYLDIGHETER

2.1 Kontakt med uppfödaren är ett måste om djuret inte kan hållas kvar hos köparen. I mån av plats tar säljaren tillbaka djuret utan återbetalning till köparen. Uppfödaren kan annars hjälpa köparen av djuret att hitta ett nytt lämpligt hem.

2.2 Vid eventuell vidare försäljning ska ett nytt köpeavtal skrivas och den befintliga stamtavlan passeras till nästkommande ägare.

2.3 Det är köparens skyldighet att kontinuerligt uppdatera uppfödaren om djurets utveckling. Avvikande beteende och ohälsa måste omedelbart påpekas till uppfödaren då detta kan äventyra kommande kullar.

2.4 Djuret får inte avlivas om det inte handlar om att djuret lider och det inte finns något annat bot. Uppfödaren skall kontaktas!

2.5 Avelsbörbud råder på samtliga djur om inte överenskommelse med uppfödare skett. Men jag är inte helt omöjlig. Fråga så hjälper jag gärna till.

3 KÖPARENS RÄTTIGHETER

3.1 Om det skulle uppstå allergi eller dylikt 5 veckor från datum av köp återbetalas halva köpesummanoch djuret tillfaller och återvänder till uppfödaren om inte annat sägs.

3.2 Om djuret mot förmodan skulle avlida innan den uppnått en ålder av 6 månader har du rätt att få ett nytt djur utan extra kostnad av uppfödaren om du kan bevisa att djuret avlidit pga brist hos uppfödaren.

3.3 Som köpare får du med: Stamtavla till djuret som är reggad i SRS och mat som djuret är van vid.

4 UPPFÖDARENS SKYLDIGHET.

4.1 Uppfödaren är skyldig att alltid finnas till hands vid eventuella frågor, tips och råd.

4.2 Uppfödaren har skyldighet att vara ärlig om bakomliggande sjukdommar och genetiska fel i släktled och sjukdom som uppkommit hos kullsyskon och släktingar.


RSS 2.0