FODERVÄRDSAVTAL

1. Alla beslut tas gemensamt med ägaren till djuret.

 

2. Fodervärden binder sig inte att ta hand om djuret hela djurets liv, utan kan med en veckas varsel lämna tillbaka djuret och säga upp kontraktet

3. Du som fodervärd:
~Står för egen bur.
~Betalar alla kostnader för djuret så som mat, inredning, bottenströ etc

3.1 Veterinärbesök diskuteras med ägaren, undantag akuta fall. Fodervärden står för eventuella kostnader.

4. Lånar du hane och uppfödaren behöver ha hanen i avel flyttar honan till fodervärden för parning en vecka. Ägaren till honan erhåller med bur om det inte finns tillgängligt hos fodervärden.

5. Lånar du hona och ägaren beslutar ta en kull flyttar honan från fodervärden tills att ungarna blivit minst 5 veckor om inget annat beslutas mellan fodervärden och ägaren.

6. För skada på fodervärden eller tredje man som orsakats av djuret ansvarar inte ägaren.

7. För den händelse djurets skick avsevärt försämras under tid hos fodervärd och detta beror på oaksamhet eller försumlighet från fodervärdens sida skall denne ersätta skador som därigenom uppkommit.

8. Ägaren kan när som helst ta tillbaka djuret om denne ser att djuret på något sätt far illa.

9. Djuret får inte under några omständigheter säljas eller användas till avel utan ägarens vetskap eller samtycke.


RSS 2.0